2017 YILI KONFERANS TAKVİMİ

 ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ, 2017 YILI KONFERANS TAKVİMİ
Etkinlikler, Müze Konferans Salonu'nda belirtilen tarihlerde saat 15:15'te gerçekleştirilecektir.

SIRA

TARİH (2017)

KONUŞMACI

KONFERANS KONUSU
TÜRKÇE / İNGİLİZCE

1

5 OCAK

Saat:15.15


Enver SAĞIR

“Anadolu Medeniyetleri Müzesi Kazıları”

Excavations by Anatolian Civilizations Museum

219 OCAK

Saat:15.15Fikri KULAKOĞLU

Kültepe Tabletleri: Anadolu’nun UNESCO Dünya Bellek Kütüğündeki En Eski Yazılı Belgeleri, Keşfi ve Geleceği”

“ Kültepe Tablets:  The oldest written documents from Anatolia in the UNESCO Memory of the World Register.   Their discovery and future” 

3


2 ŞUBAT

Saat:15.15Mehmet Akif IŞIK

“Tarihi Eserlerin Korunmasında Türk-İslam Hoşgörüsü”

“Turkish - Islamic Tolerance on Preservation of Historical Artifacts” 

4

16 ŞUBAT

Saat:15.15


Işın YALÇINKAYA

“Anadolunun İlk Sakinleri”

The first inhabitants of Anatolia

5


09 MART

Saat:15.15Aykut ÇINAROĞLU

“Atatürk’ün Kültür Varlıklarına ve Müzeciliğe Bakışı.”

“ Atatürk’s  stance  on Cultural Assets and Museology” 


6

23 MART

Saat:15.15


Celal ŞİMŞEK

“Laodikeia’daki  Son Gelişmeler”

Recent Developments at Laodikeia”  

7


13 NİSAN

Saat:15.15


   Sacit PEKAK

“ Kappadokya Bölgesinde Osmanlı Dönemi Kiliseleri”

Ottoman Period Churches in the Cappadocia Region

 

8

11 MAYIS

Saat:15.15


Hayat ERKANAL

“ Eski Mezopotamya’da Eğitim Sistemi”

The Education System in Old Mesopotamia

9


14 EYLÜL

Saat:15.15


İrfan ALBAYRAK

“ Kültepe Vasiyetnameleri Işığında Eski Anadolu’da Miras Hukuku”

Inheritance  Law in Old Anatolia in the light of testaments from Kültepe”

10


28 EYLÜL

Saat:15.15

             

   
İlknur TAŞ

 
“Hititli Kadın Şifacılar-Şifalandırma Çalışmaları ve Bunların Anadolu Kültüründeki Yansımaları”

“The Female Hittite Healers – Reflections on Anatolian Culture through works of healing”

11

5 EKİM

Saat:15.15


Kenan BİLİCİ

 “ ALAİYYE: Bir Selçuklu Limanı ve Saray-Kenti”

ALAİYYE:  A Seljuk Period Port and and Palace City”

12


19 EKİM

Saat:15.15Hakan ÖZTANER


“Çalışmalar Işığında Roma Dönemi Çarşı Bazilikaları”

“Roman Period Market Basilicas in the light of Recent Studies”

13


2 KASIM

Saat:15.15


Mehmet KARAOSMANOĞLU

“Erzincan Altıntepe Kalesi Işığında Urartu Kültürünün Anadolu Arkeolojisindeki Yeri”

The place of Urartian Culture in Anatolian Archaeology in the light of Erzincan Altıntepe Castle” 

14


16 KASIM

Saat:15.15
İlhami DURMUŞ

 “Yazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular Işığında İskitler”

The Scythians in the light of Written Sources and Archaeological Finds”

 
15

 


7 ARALIK

Saat:15.15

 Aliye ÖZTAN

“Tunç Çağından Roma’ya Acemhöyük: Son Araştırmalar Işığında Aksaray’ın 300 Yıllık İskan Tarihi”

Acemhök from the Bronze Age to the Roman Period: Aksaray’s 3000 year history of settlement in the light of Recent Studies


 
16


 

21 ARALIK

Saat:15.15


 
Orhan BİNGÖL
 
“Magnesia 33”

“Magnesia 33”
  

  kapanış 2.jpg
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Sitemizde yayınlanan verilerin izinsiz kullanılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz kullanılması halinde oluşacak her türlü yasal yükümlülük kişi/kurum tarafından kabul edilmiş sayılır.Her Hakkı Anadolu Medeniyetleri Müzesine aittir.
 
   www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr  
  Tüm Hakları Saklıdır © 2009 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı