Tuluntaş Höyük Kurtarma Kazısı

Ankara İli, Bala İlçesi, Kesikköprü Barajından Ankara-İvedik ArıtmaTesislerine Kızılırmak suyunun getirilmesi projesi kapsamında, Ankara Gölbaşıİlçesi, Tuluntaş Köyü sınırları içinde, höyüğün doğu eteğinde, Koruma Kurulunun22.06.2007 gün ve 2431 sayılı kararı gereği kurtarma kazısı yapılmıştır.

           16.Temmuz-14.Ağustos.2007 tarihleriarasında gerçekleştirilen kazıda, 5 açma açılmıştır. Roma dönemine tarihlenenküçük buluntu, tümlenmiş kaplar ve az sayıda geleneksel kırmızı renkli Romaseramiği ele geçirilmiştir.


  kapanış 2.jpg
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Sitemizde yayınlanan verilerin izinsiz kullanılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz kullanılması halinde oluşacak her türlü yasal yükümlülük kişi/kurum tarafından kabul edilmiş sayılır.Her Hakkı Anadolu Medeniyetleri Müzesine aittir.
 
   www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr  
  Tüm Hakları Saklıdır © 2009 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı