Paleolitik Çağ

Untitled-1.jpg
Paleolitik Çağ


 

 

Alt Paleolitik Dönem

G.Ö. 1.000.000 - 200.000

 

Alt Paleolitik Dönem, Paleolitik Çağ’ın en eski  dönemi ve süre bakımından en uzun olanıdır. Bu dönemde iklim, önceleri kısmen soğuk olmakla birlikte diğer dönemlere nazaran daha ılıman hatta sıcaktır. Buna karşın geç aşamalarında çok soğuk buzul aşamaları etkilerini gösterir.

 

Yontmataş endüstrisi ile birlikte bulunan fauna (hayvan topluluğu) sıcak ve arkaik bir faunadır. Alt Paleolitik Dönem’de yontuk çakıl aletler, iki yüzeyliler ve kaba yonga aletler gibi farklı alet yapım gelenekleriyle karşılaşılır. Bu dönemin insanı Homo erectus’tur. Anadolu’da Denizli Kocabaş köyü yakınlarındaki traverten yataklarında Erectus’a ait kafatası parçası bulunmuştur.

 

Orta Paleolitik Dönem

G.Ö. 200.000 - 40.000

 

Orta Paleolitik Dönem’de daha sıcak ve kurak bir dönem ile bunun ardından gelen bir buzul çağı yaşanır.

Aletlerin üretimi açısından bu dönem, yongaların sistemli olarak üretilmesi ile nitelenir. Bu dönemde av teknikleri ve alet teknolojisi gelişmiştir. Alt Paleolitik Dönem’de kullanılmaya başlayan ateşin, Orta Paleolitik Dönem’de kullanımı yaygınlaşmış ve besinler pişirilmeye başlanmıştır. Bu dönemde insandasoyutlama yetisinin geliştiğini gösteren en önemli delil, ölülerin özel olarak hazırlanmış mezarlara gömülmesidir. Orta Paleolitik Dönem insanı Homo neanderthal’dir. Anadolu’da Karain Mağarası E Gözü’nde Neanderthal’e ait kafatası  parçası, diş ve vücut kemiklerinden bazıları bulunmuştur.

 

Üst Paleolitik Dönem

G.Ö. 40.000 - 12.000

Üst Paleolitik Dönem’de iklim soğuktur. Bu nedenle insanlar daha çok mağaraları iskân etmişlerdir.

 

İnsanlar “baskı” ve “dolaylı vurma” gibi bazı taş alet yapım teknikleri uygulayarak, dilgilerden yapılan çeşitli aletler üretmişlerdir. Bu dönemde taş aletlerin çoğu kemik aletlerin yapımında kullanılmıştır. Üst Paleolitik Dönem’in en önemli gelişmelerinden birisi de sanat eserlerinin ilk kez ortaya çıkmasıdır. İnsanlar mağara duvarlarına ve çeşitli objeler üzerine boyalı resimler, gravürler, alçak kabartmalar ve heykelcikler yaparak günümüz sanatının temellerini atarlar. Bu dönemin insanı, günümüz insanının özelliklerini gösteren Homo sapiens sapiens’dir. Anadolu’da Kadıpınarı Mağarası’nda bu döneme ait kafatası bulunmuştur.

 

Epi-paleolitik Dönem

M.Ö. 17.000 - 9.000

Epi-paleolitik, Yakındoğu Arkeolojisi’nde Paleolitik Çağ’ın son aşaması olup, Neolitik Çağ’a geçiş dönemidir. Bu dönemin başlangıcında iklim oldukça soğuk, günümüz yıllık ortalamasından yaklaşık 6-8 derece daha düşüktür. Dönem sonuna doğru iklimde ılımanlaşma olmakla birlikte M.Ö. 11 binde yaklaşık bin yıllık bir mini soğuma daha gerçekleşmiştir.

Avcılıkta önemli gelişmelerin yaşandığı bu dönemde üretilen silahlar, mikrolit olarak isimlendirilen minik yontma taş aletlerden oluşur. Mikrolitler yerine göre tekil ya da kompozit olarak kullanılan av silahlarıdır. Dönemin ekonomi biçimi bütünüyle avcılık, toplayıcılık ve balıkçılık olarak özetlenebilir.


Gordion Müzesi
Ankara Roma Hamamı
Açılış           :    08:30
Kapanış       :    17:30

Anadolu Medeniyetleri Müzesi
 Açılış      :   08:30
Kapanış   :   19:00

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Sitemizde yayınlanan verilerin izinsiz kullanılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz kullanılması halinde oluşacak her türlü yasal yükümlülük kişi/kurum tarafından kabul edilmiş sayılır.Her Hakkı Anadolu Medeniyetleri Müzesine aittir.
 
   www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr  
  Tüm Hakları Saklıdır © 2009 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı