Şereflikoçhisar Değirmenyolu (Parlasan - Parnassos) 2010 Kurtarma Kazısı

ANTİK PARNASSOS KENTİ KURTARMA KAZISI

 

 

Ankara İli,Şereflikoçhisar İlçesi, Değirmenyolu Köyünde yer alan ve Eski Tunç Çağına aitolduğu düşünülen Höyük ve çevresi Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını KorumaBölge Kurulu tarafından 12.01.1993 tarih ve 2823 sayılı kararla I. ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Aynı köyde yaşayan bir vatandaşımız2009 yılında müzemize bir dilekçe ile başvurmuş ve kendisine ait tarımarazisinde kaçak kazı yapıldığını bildirmiştir. Konuyla ilgili müzemizuzmanlarından bir ekip görevlendirilmiş ve söz konusu alanda yapılan incelemelerneticesinde kaçak kazı yapıldığı doğrulanmıştır. Meydana gelebilecek tahribatıengellemek için bölge yetkilileri ile gerekli temaslar sağlanmış ve bu alanda MüzeMüdürlüğümüz tarafından bir kurtarma kazısı yapılması uygun görülmüştür.Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden gerekli izinlerialdıktan sonra 2010 yılı Haziran ayında 11,000 Türk lirası gibi dar birbütçeyle kurtarma kazısına başlanmıştır.  

DeğirmenyoluKöyü ve çevresinin antik kaynaklarda ve haritalarda Parnassos Antik Kentiolarak lokalize edilmesi ve köyün eski adınında Parlasan olması, DeğirmenyoluKöyünün Antik Parnassos Kenti olduğunu doğrulamaktadır. Parnassos kenti, Constantinopolis’den(İstanbul) başlayıp Nicaia (İznik) – Ankyra (Ankara) - Tatta Limne (Tuz Gölü) -Tarsos (Tarsus)- Antiocheia (Antakya) üzerinden Judaea (Kudüs) ya kadar uzananve Hacı Yolu olarak bilinen yolüzerinde önemli bir duraktır.

Kazının ilkgünlerinde yüzeydeki topraktan derinde renkli taşlardan döşenmiş ve yaklaşık genişliğinde mozaiklibir tabana ve ancak 25-si korunabilmiş duvarlara rastlanılmıştır.Mozaikli alan, üç sıra bordür ve ortada ana sahneden oluşmaktadır.Bordürlerde geometrik desenler, ağaçlar ve çeşitli bitki motifleri,  ana sahnede ise kuşlar ve otlayan hayvanlarresmedilmiştir. Ana sahnenin tam ortasında asma yapraklarından bir bordürleçevrilmiş madalyon ortasında 16 satırdan oluşan grekçe bir yazıt mevcuttur.Yazıt Prof. Dr. Thomas Drewbear tarafından tercüme edilmiş ve Parnassos tarihiiçin çok önemli bilgilere rastlanılmıştır. Yazıt Parnassos kenti tarihi boyuncabulunmuş, ilk tarih içeren yazıt olması nedeni ile çok önemlidir. Yazıtta “ Buyapıt tanrının çok sevdiği ve çok kutsal Piskopos Eustathios tarafından inşaettirildi, çok dindar  Kr…… Kilisehizmetçisi olarak, çok dindar kilisenin okuyucusu ve mali işlerinin sorumlusuLonginus yapıtı üzerine aldığında dört yüz doksan dördüncü sene ve on beşincivergi döneminde Emmanuel “ yazmaktadır. Yazıtta bahsedilen 494. sene M.S. 469–470 yıllarınatekabül etmektedir. Çünkü burada verilen sene, Galatya Eyaletinin bölgeseltakvim yılına ( Era) göreverilmiştir. Yazıtta Eutathios’danbahsetmesi önemlidir. EutathiosParnassos Kenti Piskoposudur ve antik kaynaklarca tanınmaktadır. Piskoposiki kez genel kilise konsiline katılmış ( M.S.449 ve 458 yıllarında ) ve imzaatmıştır. Kent tarihi için oldukça önemli olan bu yazıt gösteriyor ki;Parnassos kenti hem yukarıda değinildiği gibi hacı yolu üzerinde önemli birdurak olması, hemde bir piskoposluk merkezi olması nedeni ile antik dünya içinönemli bir kent konumundadır. Yine yazıttan öğrendiğimize göre mozaikli alanınbulunduğu mimari yapı bir kilisedir veEutathios tarafından M.S. 469–470 yıllarında yaptırılmıştır. Longinus adındaki Parnassoslu kişi isekilisenin mali işlerinden sorumludur. Parnassos tarihi için şimdilik ilk olanbu yazıt, daha önce arkeolojik olarak araştırılmamış kentin geçmişi için bizeönemli bilgiler vermektedir.

 Geçmiş yıllarda mozaikli alanın gerek kaçakkazılar, gerekse doğal unsurların etkisi ile yıprandığı tespit edilmiş veMüdürlüğümüz tarafından Müzemiz Restoratörlerinden oluşan bir ekip mozaiklialanı sağlamlaştırma ve koruma çalışmaları için görevlendirilmiştir. Halen ikiArkeolog ve üç Restoratör ile çalışmalar devam etmektedir.

Sonuç olarak; ParnassosAntik Kenti Kurtarma Kazısının bilim dünyasına sunacağı yeni veriler içinçalışmalar son hızla devam etmektedir. 

 

     


Gordion Müzesi
Ankara Roma Hamamı
Açılış           :    08:30
Kapanış       :    17:30

Anadolu Medeniyetleri Müzesi
 Açılış      :   08:30
Kapanış   :   19:00

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Sitemizde yayınlanan verilerin izinsiz kullanılması kesinlikle yasaktır. İzinsiz kullanılması halinde oluşacak her türlü yasal yükümlülük kişi/kurum tarafından kabul edilmiş sayılır.Her Hakkı Anadolu Medeniyetleri Müzesine aittir.
 
   www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr  
  Tüm Hakları Saklıdır © 2009 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı